קטנים חמאתיים ומתוקים

כמו קרואסון גדול רק עם מצפון…