עוגה בחושה היא סיפור פשוט. חומרי גלם טובים במינונים נכונים. טיפול קצר, יד אוהבת ואפייה מדויקת